สมัครเข้ารับการอบรม [English Version]

เปิดรับสมัคร J-Top รุ่นที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ธันวาคม 65
ระยะเวลาอบรม :  เริ่มวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง 25 เมษายน 2566
เวลาเรียน : ทุกวันอังคาร 14.00-18.00 น  (เรียน 13 ครั้ง)