สมัครเข้ารับการอบรม [English Version]

J-Top รุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ระยะเวลาอบรม :  เริ่มอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เวลาเรียน : ทุกวันอังคาร 14.00-18.00 น  (เรียน 13 ครั้ง)